Begin Tafrihy.sub.ir Invitation Code -->
برای اولین بار در ایران: بومی‌سازی نانو دند رایمر P.P.I - شیمی و پلیمر

برای اولین بار در ایران:


بومی‌سازی نانو دند رایمر P.P.I

خبر گذار ی  ایسنا  1390

علمی و آموزشی  9:30:49    


1390/09/02 

امید لویی در گفت و گو با خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)_منطقه خراسان،‌ در خصوص دند رایمر و کاربردهای آن اظهار داشت: بیش از دو دهه از سنتزنانو مولکول‌های پلیمری دندرایمرها نمی‌گذرد که خود را در عرصه‌های مختلف نمایان ساخته است. دندرایمرها با خواص منحصر به فرد خود مانند سطح،‌ بخش‌های درونی و ... کاربردهای متفاوتی در زمینه‌های مختلف صنعتی، پزشکی، بیوپزشکی،‌ نظامی، هوافضا و ... دارند.